tyttö tekee tehtäviä kuntopyörän selässä

VAAO:ssa saa liikkua!

”Voidaaks me tulla pelaan?” “Ajateltiin, voitasko me pitää se Liikkuva VAAO -hetki, tai se mikä se nyt on?” “Meillä on neljä tuntia samaa ainetta ja ajateltiin kysyä omalta opelta, voitaisko tulla hetkeks pelaan.” Tämän kaltaisia kysymyksiä me liikunnan opettajat olemme viime aikoina kuulleet liikunta- ja kuntosalin ovella.

Valkeakosken ammattiopistossa pyörähti Liikkuva opiskelu -toiminta käyntiin syksyllä 2017. VAAO:n strategiaan kuuluu vahvasti opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, joten Liikkuva opiskelu -toiminta oli luonnollinen jatko hyvinvoinnin kehittämiselle. Hankkeella onkin jo suunnitteluvaiheessa ollut vahva johdon tuki. Hankkeen ensimetreillä perustettiin hanketiimi ja toteutettiin opiskelijoille ja henkilöstölle alkukysely, jossa kartoitettiin asenteita ja toiveita Liikkuva opiskelu -toiminnasta.

Liikkuva VAAO on ollut mukana henkilöstön koulutuspäivissä erilaisin tempauksin, esimerkiksi liikunnallisin rastiradoin. Rastiratojen toimintapisteissä on esitelty toimintaa ja tuotu esiin erilaisia tapoja edistää opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. Hankkeen peruspilarina onkin ollut henkilöstön ja opiskelijoiden asenteiden muokkaus – pienilläkin askelilla on suuri merkitys, ja hyvinvoiva ammattilainen jaksaa paremmin työssä ja arjessa!

Hankkeen puitteissa VAAO:ssa kokeiltiin liikkeen integraatio -pilotointia, jossa opiskelijoiden valinnaisia liikuntakursseja integroitiin opiskelijoiden arkeen. Tässä kokeilussa oli mukana eri ammattialoja. Pilotissa kokeiltiin erilaisia toimenpiteitä, esimerkiksi pidennettyjä välitunteja ja taukoliikuntatuokiota opetuksen ohessa. Kokeilun myötä saimme arvokasta kokemusta siitä, millaiset aktiviteetit milläkin ryhmällä toimivat. Jollekin ryhmälle sopi vapaamuotoinen ”höntsäsäbä” salissa muutaman kerran viikossa, toiselle ryhmälle taas kävi paremmin opettajien ohjaama taukoliikuntatuokio. Saimme myös arvokasta tietoa siitä, millaiset tekijät estivät liikkumista. Esiin nousi esimerkiksi se, että osa opiskelijoista koki epämiellyttävänä taukoliikunnan ohjaamisen muille opiskelijoille.

Pilotin myötä VAAO:n liikuntatilat ovat kaikille avoimia. Saleihin voi tulla liikkumaan aina, kun vapaata tilaa löytyy. Osa opiskelijoista on hienosti porukalla löytänyt liikuntatilat ja hyödyntävät niitä useita kertoja viikossa. Liikuntasalissa käydään useimmiten heittelemässä korista tai pelailemassa sählyä, kuntosalilla puolestaan suositut aktiviteetit pyörivät nyrkkeilysäkin ja penkkipunnerruspenkin ympärillä. Osa opiskelijoista käy kuntosalilla tekemässä myös hyppytunneilla tai päivän päätteeksi kunnon treenin. “Hyppytunti” on siis saanut nimensä mukaisen merkityksen!  Opiskelijat käyttäytyvät liikuntatiloissa pääosin hyvin ja huolehtivat välineet paikoilleen. Liikuntavälineitä on luonnollisesti kulunut reilusti enemmän kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin maltillisesti.

Keväällä 2018 VAAO:on hankittiin opiskelijoiden toiveiden mukaisesti pelipöytiä: pingis, liitokiekko, biljardi ja pöytäfutis. Pingispöydät ja biljardi ovat olleet erittäin suosittuja, ja ne ovat tauoilla lähes jatkuvassa käytössä. Liitokiekko ja pöytäfutis puolestaan ovat jääneet todella vähäiselle käytölle oppilaitoksen pääaulassa. Olemme tiedustelleet opiskelijoilta syytä tähän, ja yksi suuri tekijä näyttää olevan se, että pääaulassa on liikaa väkeä. Opiskelijat siis kokevat, ettei ole kiva pelata muiden silmien alla. Pohdimme parhaillaan pelipöydille uusia paikkoja.

Amiksessa hankkeiden toteutus toimii loistavasti yhteistyönä, sillä opiskelijoiden laajaa ammattiosaamista voidaan hyödyntää monin tavoin. VAAO:n taitavat opiskelijat ovat olleet monessa mukana; kiinteistöhuollon opiskelijat ovat muun muassa koonneet luokkatilojen kuntopyöriä sekä peli- ja seisomapöytiä. Rakennuspuolen opiskelijat rakensivat yhteistyössä talonmiesten kanssa beach-kentän, ja sisustussuunnittelijat tekivät projektityön, jossa he toteuttivat eri osastoille suunnitelman mahdollisten liikettä lisäävien välineiden sijoittelusta ja käytöstä sekä ideoivat hyvinvointihuoneen. Kauneudenhoitoalan opiskelijat ovat osallistuneet erilaisiin tapahtumiin muun muassa niska-hartiahieronnoilla ja käsihoidoilla. Myös VAAO:n opiskelijakunta on antanut oman vahvan panoksensa Liikkuva opiskelu -toimintaan esimerkiksi hankkimalla ulkopingispöydän ja ulkokoriskorin.

Hankkeen edetessä olemme kokeilleet erilaisia tapoja lisätä aktiivisuutta koulumme arkeen. Osa kokeiluista on onnistunut äärimmäisen hyvin, osa vaatii vielä kehitystyötä. Hanketoimissa on tehtävä korjausliikkeitä, palattava joskus lähtöruutuunkin ja startattava uudestaan, jotta päästään koko koulua liikuttaviin tuloksiin.

Kirjoittajat: Katariina Autio, Liisa Kaukonen ja Heidi Vikstedt, Valkeakosken ammattiopisto

Lue lisää tarinoita

Liikkuminen osaksi oppituntia

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Jamk Arena kirjoituksessa keskitytään muiden oppiaineiden…


Artikkelit,Blogi

VAAO:ssa saa liikkua!

”Voidaaks me tulla pelaan?” “Ajateltiin, voitasko me pitää se Liikkuva VAAO -hetki, tai se mikä se nyt on?” “Meillä on neljä tuntia samaa ainetta…


Blogi