Liikkuminen osaksi oppituntia

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Jamk Arena kirjoituksessa keskitytään muiden oppiaineiden kuin liikunnan oppitunteihin. 

Opiskeluhuollon toimijoiden osaamista ja työpanosta hyödynnettävä enemmän opiskelijoiden liikkumisen edistämisessä

Opiskeluhuollon toimijoiden työpanos toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistämisessä on vaihtelevaa, vaikka osaamista ja tahtotilaa löytyy. Positiivinen asenne, johdon tuki ja sujuva viestintä ovat edellytyksiä oppilaitoksen ja opiskeluhuollon yhteistyölle ja liikkumisen edistämiselle yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Tämä käy ilmi Laura Saarelan YAMK-opinnäytetyössä, jonka tavoitteena oli kuvata liikkumisen edistämisen edesauttavia ja estäviä tekijöitä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa opiskeluhuollon toimijoiden kokemusten kautta.

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille on opiskelijoiden osallisuutta tukeva maksuton työkalu. Kyselyn avulla opiskelijat voivat arvioida omaa liikkumistaan opiskelupäivän aikana sekä oman oppilaitoksensa liikkumiseen liittyviä käytäntöjä. Samalla opiskelijat voivat esittää omia ideoitaan toiminnan kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten osallisuus koordinaattoritapaamisen teemana

Lähes 150 lasten ja nuorten liikunnan koordinaattoria ympäri Suomea olivat viime viikolla koolla jakamassa kokemuksia liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Mukana tapaamisessa olivat Liikkuvan varhaiskasvatuksen, Liikkuvan koulun, Liikkuvan opiskelun ja Harrastamisen Suomen mallin (HSM) koordinaattorit ja tapahtuma järjestettiin Holiday Club Caribialla Turussa 28.–29.11.