Aktiivisten taukojen vaikutus vireystilaan lukion matematiikan tunneilla

Matikkavire-tutkimuksessa suurin osa opiskelijoista koki oppituntien tauotusmenetelmät mielekkäiksi, mutta osa myös kiusallisiksi. Opiskelijoista 80 % toivoi taukojumppia käytettävän myös jatkossa. Opettajien kokemuksen mukaan istumista tauottavilla aktivointimenetelmillä on merkitystä opiskelijoiden vireyteen.