Lupa liikkua! -kampanjaviikko 8.–12.4.

Keskisuomalaisissa korkeakouluissa järjestettävä Lupa liikkua! -kampanjaviikko nostaa opiskelupäivien aikaisen liikkumisen mahdollisuuksia aktiivisesti esille. Tapahtumaviikon toteutuksesta vastaa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektin toimijat.

Suomi liikkeelle -ohjelman avustusinfotilaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haut Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustuksiin Liikkuva koulu -toimintaan, Move!-prosessin liikuntaneuvontaan sekä korkeakoulujen Liikkuva opiskelu -toimintaan lukuvuodelle 2024–2025.

Opiskeluhuollon toimijoiden osaamista ja työpanosta hyödynnettävä enemmän opiskelijoiden liikkumisen edistämisessä

Opiskeluhuollon toimijoiden työpanos toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistämisessä on vaihtelevaa, vaikka osaamista ja tahtotilaa löytyy. Positiivinen asenne, johdon tuki ja sujuva viestintä ovat edellytyksiä oppilaitoksen ja opiskeluhuollon yhteistyölle ja liikkumisen edistämiselle yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Tämä käy ilmi Laura Saarelan YAMK-opinnäytetyössä, jonka tavoitteena oli kuvata liikkumisen edistämisen edesauttavia ja estäviä tekijöitä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa opiskeluhuollon toimijoiden kokemusten kautta.

Hankeavustukset opetustoimen henkilöstökoulutukseen 2024

Opetustoimen henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille on opiskelijoiden osallisuutta tukeva maksuton työkalu. Kyselyn avulla opiskelijat voivat arvioida omaa liikkumistaan opiskelupäivän aikana sekä oman oppilaitoksensa liikkumiseen liittyviä käytäntöjä. Samalla opiskelijat voivat esittää omia ideoitaan toiminnan kehittämiseksi.