Opiskelijat ulkokuntosalilla.

Jyväskylän kristillinen opisto pyrkii edistämään liikunnallista elämäntapaa

Jyväskylän kristillisen opiston Liikkuva opiskelu -hankkeessa on panostettu opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen fyysistä aktiivisuutta lisääväksi. Liikuntaa edistävät välineet, liikuntatuutorointi ja lajikokeilut ovat olleet tärkeänä osana hanketta.

Jyväskylän kristillinen opisto on monialainen oppilaitos, jossa tarjotaan monipuolisesti esimerkiksi ohjausalan koulutusta. Opistossa nähdään tärkeänä, että lastenohjaajien, koulunkäynninohjaajien, perhepäivähoitajien ja nuoriso-ohjaajien koulutuksessa huomioidaan vahvasti liikunnallinen elämäntapa koko koulutuskaaren ajan. Opiskelijat saavat jo opiskeluaikana hyvät eväät lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen.

Liikkuva opiskelu -hankkeen tiimoilta kristilliselle opistolle on hankittu muun muassa liikuntaa edistäviä välineitä; jumppapalloja, kuntopyöriä, leuanvetotankoja, seisomapöytiä sekä lumikenkiä ja riippumattojakin. Välineiden lisäksi yksi opiston luokista on muutettu liikkuvaksi luokaksi. Tavalliseen luokkatilaan on tuotu muun muassa puolapuut, leuanvetotanko ja kuntopyöriä, joita opiskelijat voivat hyödyntää opiskelun lomassa.

Opistossa on viime vuosina panostettu myös liikunta- ja hyvinvointituutorointiin. Hyvinvointituutoreiden tarkoituksena on liikuttaa muita opiskelijoita erilaisten taukoaktiviteettien, tapahtumien ja liikuntahaasteiden myötä. Tällä hetkellä opistolla toimikiin 15 hyvinvointituutoria, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllistä toimintaa opiskelijakunnan ja henkilökunnan kanssa. Yhteisten liikuntatapahtumien lisäksi opistolla tutustutaan säännöllisesti myös uusiin liikuntalajeihin. Lajikokeilupäiviä on järjestetty esimerkiksi seinäkiipeilyyn, golfiin, tankotanssiin ja retkeilyyn.

Jyväskylän kristillisessä opistossa ollaan hyvin tyytyväisiä Liikkuva opiskelu -hankkeen myötä tulleisiin muutoksiin. Toimintakulttuuria on saatu onnistuneesti muokattua fyysistä aktiivisuutta lisääväksi. Lisää Jyväskylän kristillisen opiston Liikkuva opiskelu -hankkeen toteuttamisesta voit lukea Lapset liikkeelle -verkkolehden numerosta 1/2022. 

Luokka, jossa on liikuntavälineitä.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Sari Paananen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Jyväskylän kristillinen opisto
  • Sähköposti: sari.paananen@jko.fi

Katso uusimmat ideamme!