Helsinki Business College

Business College Helsingissä opiskellaan aktiivisesti ja työelämässä kiinni

Business College Helsingissä oikean elämän projektit ja aktiiviset oppimismenetelmät ovat suuressa roolissa jokapäiväisessä opiskeluarjessa. Opiskelijat saavat kokemusta esimerkiksi kansainvälisistä urheilutapahtumista tai kauppakeskuksen yrityksille suunnatuista projekteista. Aktiivinen pedagogiikka ei vain valmista opiskelijoita tulevaan, vaan antaa heille jo nyt taitoja ja kokemuksia, jotka avaavat ovia työelämään.

Oikean elämän projekteja ja toiminnallisuutta

Business College Helsinki on toisen asteen oppilaitos, jossa tekemällä, toimimalla ja työskentelemällä oppiminen ovat osa oppilaitoksen vahvaa perinnettä. Toiminnallisuudella on oppilaitoksessa pitkät perinteet: Business Collegessa ryhdyttiin jo yli kymmenen vuotta sitten panostamaan opettajaresursseja toiminnallisuuden kehittämiseen, laaja-alaisiin oppimiskokemuksiin, tiimiopettajuuteen ja työelämälähtöisyyteen.

– Enää ei ole paluuta perinteiseen luennointiopetukseen. Meillä opiskelija on aktiivisessa roolissa, oppimassa uutta kaikkialla, myös vapaa-ajalla. Aidot oikean elämän projektit ja vahva työelämäsidonnaisuus motivoivat ja aktivoivat opiskelijoita, kertoo Business College Helsingin lehtori Tarja Airaksinen.

Airaksinen kertoo, että käytännön projekteja on tehty muun muassa urheilutapahtumissa; suurissa ja kansainvälisissäkin sellaisissa. Opiskelijoita on ollut muun muassa mukana taitoluistelun, salibandyn ja jääkiekon MM-kisojen sekä koripallon ja squashin EM-kisojen järjestelyissä. Projekteja on tehty myös muissa ottelutapahtumissa, Euroopan unionin Ambassor School -hankkeissa, musikaaleissa sekä esimerkiksi teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa.

– Vaikka jalkaudumme paljon paikan päälle näihin tapahtumiin oppimaan ja tekemään, on toiminnallisuudessa aina teoriapuolikin mukana. Tällä hetkellä meillä on monipuolinen ”pop-up”-oppimisympäristö kauppakeskus Triplassa. Siellä opiskelijat tekevät erilaisia projekteja ja toimeksiantoja kauppakeskuksen yrityksille.

Active Based Learning

Business College Helsingissä toteutetaan Active Based Learning -opetustapaa, jossa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oppimisprosessiin. Tavoitteena on syväoppiminen.

Opiskelijoita aktivoivia opetusmenetelmiä on oppilaitoksessa käytetty laajasti. Niistä esimerkkejä ovat haastattelut, draamapedagogiikka, problem-based learning, tekemällä oppiminen, case-oppiminen, koulun harjoitusympäristöt, simulaatiot, erilaiset ryhmätyöt sekä tietysti projektioppiminen, jota jo edellä mainitusti oppilaitoksessa tehdään jatkuvasti.

– Esimerkiksi draamapedagogiikan avulla voidaan opettaa ja oppia paljon, se ei ole pelkkää leikkimistä tai improvisaatiota. Opiskelijat ovat esimerkiksi näytelleet erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja tuottaneet niistä videoita. Näin on kerrytetty asiakaspalvelukokemusta sekä lisäksi sivussa kuvaus- ja editointitaitoja, Airaksinen summaa.

Airaksinen sanoo, että aktiivinen oppiminen ja toiminnallisuus ovat tärkeitä ennen kaikkea siksi, että erilaiset oppimismenetelmät ottavat huomioon erilaiset oppijat. Erilaiset opetusmetodit myös aktivoivat opiskelijoita ja nostavat tarvittaessa opiskelijoiden vireystilaa. Vireystilaa voidaan menetelmillä myös laskea ja tarvittaessa niiden ääreen rauhoittua.

– Koulua käydään elämää varten, ja siksi opetus pitää myös sitoa käytännön elämään. Jo nyt on ennustettu, että vuonna 2050 iso osa työikäisestä väestöstä ei olisi työkykyistä. Työkykyä, hyvinvointia ja terveyden edistämistä pitää toteuttaa painokkaasti osana ammattitaitoa.

Airaksinen painottaa, että yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja opiskelijoiden motivoiminen projektiluontoisuudella ovat avaimia hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen. Erilaisia yksilöitä ei saa unohtaa: toisilla tuen tarve saattaa olla suuri, ja opiskelijan kehityksen ja kasvun seuranta palkitsevaa.

Ei koulupöhnälle!

Business College Helsingin pitkän linjan aktiiviset opetusmenetelmät ovat keränneet myös hyvää palautetta opiskelijoilta. Opiskelijat ovat valmistumisensa jälkeen työllistyneet laajasti eri aloille ja jopa eri puolille maailmaa.

– Opiskelijoilta on tullut kiitosta siitä, että opiskeluaikana on saanut käytännön projektien kautta jalan oven väliin ja sitä kautta työ- tai jatko-opiskelupaikan. Olemme opiskelijoidemme kanssa päässeet kurkkaamaan esimerkiksi TV-tuotantoihin ja toimimaan niissä avustajina, ja osa onkin työllistynyt esimerkiksi TV- ja media-alalle.

Airaksinen kertoo, että opiskelijat ovat kiitelleet myös siitä, että opiskeluaikana heitä haastetaan ja ei päästetä liian helpolla. Itseään ja osaamistaan opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan laajasti – jos esimerkiksi nuori on ollut näppärä someviestinnässä, juuri sitä on päässyt opintojen aikana kehittämään.

– Opiskelijat keksivät taannoin hyvän sanan kuvaamaan aloillaan istumista ja opiskelemista; ”koulupöhnä”. Meillä sanotaan koulupöhnälle ei. Jos opiskelupäivät ovat aktiivisia ja toiminnallisia, aktiivisuus jatkuu helposti vapaa-ajallekin. Myös tästä on saatu opiskelijoilta kiitosta, Airaksinen summaa.

 

    Yhteystiedot
  • Nimi: Tarja Airaksinen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Business College Helsinki
  • Sähköposti: tarja.airaksinen@bc.fi

Katso uusimmat ideamme!