Taukojumppa

Innostumassa ja innostamassa

Kun SAKU ry vuonna 1949 perustettiin, ammattiin opiskelevia liikutettiin ennen kaikkea hiihto- ja yleisurheilukilpailuja järjestämällä. Liki 70 vuodessa maailma on muuttunut kovasti: nuorten liikuntatottumusten polarisaatio on kasvanut, arjestamme on tullut liikkumattomampi, yksilölajien suosio on hiipunut ja joukkuepalloilulajien kasvanut. Lisäksi tietysti oppimisympäristöt, opintojen sisällöt ja jopa ammatit, joihin opiskellaan, ovat tyystin muuttuneet.

Vaikka se yksilöurheilun ja kilpailemisen maailma olisi liikunnan organisoijan näkökulmasta yksinkertaisempi toimintaympäristö, täytyy sanoa, että onneksi vaatimusten lisäksi myös liikuttamisen mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Samalla on lisääntynyt ymmärrys siitä, että tapoja liikkua on yhtä monta kuin on liikkujaakin.

Kantapään kautta oppimista ja onnistumisia

Vaikka toimintaympäristömme on ammatillinen toisen asteen koulutus, tuli Liikkuva koulu -ohjelmaa seurattua sivusilmällä jo ohjelman alusta asti. Iloiset kuvat liikkuvista lapsista ja ohjelmassa saavutetut hyvät tulokset tulivat tutuiksi tiedotusvälineiden kautta. Samalla toisen asteen parissa toimivalle heräsi pieni kateus: eikös nämä samat jutut toimisi myös meidän kohderyhmälle?

Lähdimme toteuttamaan ensimmäistä Liikkuva koulu -henkistä hankettamme ammatillisen koulutuksen parissa vuonna 2012. Hankkeessa oli ihan hyviä ideoita, mutta tärkeää lisäoppia saimme kantapään kautta: Ei ole järkevää tarjota liian valmiita liikuttamisen ideoita, vaan kohderyhmän pitää päästä itse ideoimaan. Millekään ylimääräiseksi koetulle ei oppilaitoksissa ole kysyntää, vaan sekä henkilöstö että opiskelijat motivoituvat parhaiten toimintaan, joka linkittyy suoraan opintoihin.

Näiden oppien kanssa lähdimme vuonna 2014 toteuttamaan Liikkuva amis -hanketta Ammattiopisto Tavastian kanssa. Työtavaksi otettiin työpajat, joissa eri alojen opiskelijat pääsivät ideoimaan ja toteuttamaan liikettä lisääviä muutoksia omiin oppimisympäristöihinsä.

Tavoitteemme oli lisätä liikettä mutta saavutimme paljon enemmän. Logistiikka-alan liikkumismahdollisuuksien lisääminen vähensi opiskelijoiden tupakointia. Rakennusalan opettaja koki, että mahdollisuus pingiksen pelailuun opiskelijoiden kanssa taukojen aikana helpotti kommunikointia opiskelijoiden kanssa. Siistijä kiitteli työnsä helpottumista, kun pukutiloissa notkumisen ja sotkemisenkin sijaan opiskelijoilla oli tauoilla kiire pelipöydän ääreen. Opiskelijoiden kommenteissa nousi vahvasti esille halu oman työkyvyn parantamiseen ja ymmärrys siitä, että ammattilainen pitää huolta itsestään. Hankkeesta jäi vahva fiilis siitä, että nyt ollaan oikealla tiellä.

Systemaattinen kehittäminen tuo tuloksia

Tuon innostavan hankekokemuksen jälkeen olemme jatkaneet Liikkuva amis -toimintamme kehittämistä. Olemme tuottaneet tukimateriaaleja, julkaisuja, kyselyjä, julisteita ja muita viestintämateriaaleja sekä koulutussisältöjä niin opiskelijoille kuin henkilöstölle.

Viime lukuvuonna kuljimme yhteisen kehittämispolun neljän koulutuksen järjestäjän kanssa. Polulle lähdettiin oppilaitoksen johdon päätöksellä, sen jälkeen perustettiin eri henkilöstöryhmiä ja opiskelijoita hyvin edustava työryhmä ja pantiin toimeksi. Emme antaneet valmiita vastauksia emmekä suunnitelleet mitään kenenkään puolesta. Vastasimme kun kysyttiin. Kerroimme, mitä hyviä ideoita muut ovat keksineet. Kannustimme ja tarvittaessa vähän patistelimmekin.

Toukokuussa kokoonnuimme kuulemaan, mitä missäkin oppilaitoksessa oli saatu aikaan: opiskelijoiden itselleen tuunaamia omia tiloja, turnauksia, pelipöytiä, leuanvetotankoja, liikuntasalien aiempaa vapaampaa hyötykäyttöä, istumisen vähentämistä, itse tehtyjä liikuntavälineitä kuten laatikkosäbää ja tuunattuja jumppakeppejä, käytäväteippauksia ja erilaisia tapahtumia.

Tänä lukuvuonna aloitimme uuden kehittämispolun viiden koulutuksen järjestäjän kanssa.

Innostaja vai innostuja?

Meidän ”asiantuntijoiden” tehtävä Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevissa hankkeissa ja myös tuossa kuvaamassani ideoidenpurkupäivässä on innostaa ja opastaa. Kun käytännön toimijat kertovat omasta toiminnastaan, on helppo huomata, että sitä innostamista tehdään molempiin suuntiin.

Liikkuva opiskelu on asia, johon on helppo innostua ja myös innostaa. Alkuun pääsee niin pienellä, että se motivoi aloittamaan. Saavutetut tulokset kannustavat jatkamaan. Toiminnassa on vain voittajia, on vaikea nähdä, keneltä Liikkuva opiskelu olisi pois.

Liikkuva opiskelu -toiminta on tullut siis pysyvästi osaksi SAKU ry:n toimintaa. Haluamme tarjota tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjille matkalla liikkuviksi oppilaitoksiksi. On suuri ilo, jos pystymme siinä auttamaan. Ja meille suuri voiman lähde ovat esimerkiksi tällaiset palautteet, joita kentältä saamme:

”Jatkamme innokkaana arjen liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Toivottavasti tulette joku päivä uudelleen ja näette, miten asiat kehittyy.”

Vastauksemme: Tulemme, innostumme ja innostamme!

SAKU ry:n Liikkuva amis -sivusto

 

Saija Sippola

toiminnanjohtaja

SAKU ry

 

Lue lisää tarinoita

Liikkuminen osaksi oppituntia

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Jamk Arena kirjoituksessa keskitytään muiden oppiaineiden…


Artikkelit,Blogi