Venyttelyä luokassa

Muuramen lukiossa panostetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Muuramen lukion Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoidaan laaja-alaisesti, moniammatillisesti ja opiskelijaedustus huomioiden. Toiminta on integroitu osaksi oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin tavoitteen asettelua, kirjattu työsuunnitelmiin ja opinto-oppaaseen sekä integroituu kuntatason hyvinvointistrategiaan. Näiden lisäksi keskeiset asiat Liikkuvasta opiskelusta on kirjattu LOPSiin. 

– Kyllä kaikki lähtee innokkaasta koordinaattorista ja kouluvastaavasta. He ovat saaneet myös liikuntatutor-toiminnan erittäin aktiiviselle tasolle, kertoo lukion rehtori Aki Puustinen.

Opiskelijat ovatkin Muuramen lukiossa osallisena kaikilla toiminnan tasoilla: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Muuramen lukion Liikkuva opiskelu -toiminta on laaja-alaista, se syventyy hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja toimintaa integroidaan opetukseen. Opiskeluterveydenhuolto on mukana aktiivisena toimijana.

– Toteutamme Liikkuva opiskelu -toimintaa monella tasolla ja panostamme opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siihen liittyvät muun muassa opintojen tauotukset ja välitunnit, kaksoistuntien jumppatuokiot ja lisäksi kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat olleet kertomassa hyvinvointiin liittyvistä asioihin, Puustinen sanoo.

Toimintaa on yhdistetty opetuksen virtuaalisisältöihin ja tekoälyyn liittyviin kehittämishankkeisiin.

– Tekoälyhanke on tuonut uutta. Unen ja oppimisen liitto on pyhä ja sitä on kartoitettu älykelloilla. Opiskelijat keräsivät dataa koeviikolla, normaalilla opiskeluviikolla ja kokeiden jälkeisellä viikolla, ja katsottiin, miten ne korreloivat. Lauantain ja sunnuntain välisen yön opiskelijat nukkuivat yleensä hyvin. Välillä uni jäi liian vähälle, Puustinen kertoo.

Toiminnan vaikutuksia seurataan säännöllisesti sekä yksilötasolla että yhteisötasolla. Opiskelijoille toteutetaan vuosittain hyvinvointikysely ja yhteisötason arviointia toteutetaan vuosittaisilla väli- ja itsearvioinneilla. Oppilaitoksessa on käytössä myös alumnikysely, jossa oppilaitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden elämänlaatua kysytään kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

Toiminta yhdistyy myös yrittäjyysopintoihin

Liikkuva opiskelu -toiminta on yhdistetty myös oppilaitoksen erityispiirteeseen, yrittäjyysopintoihin. Luokilla on omia kummiyrityksiä, joista usea on liikunta-alan yritys, kuten Riihivuori, Method Putkisto ja Muurame Golf. Monet opiskelijat ovatkin saaneet työpaikan yrityksistä.

Toimintaa on tarjottu myös etänä, esimerkiksi etävalmennuksena. Kevään etäopiskeluaikana hankittiin

Break Pro -ohjelma, jolla opiskelijat tekivät taukoliikuntaa.

Muuramen lukio on ollut aktiivinen verkostotoimija niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti jakaen kokemuksiaan ja osaamistaan. Toiminnasta on kerrottu monipuolisesti sekä oppilaitosyhteisön sisällä, valtakunnallisesti että kansainvälisesti koulutustilaisuuksissa. Toiminta on muuttanut niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin arkea ja toimintatapoja liikunta-aktiivisuutta ja hyvinvointia edistäväksi.

– Meillä on yritteliäs ja kokeileva ilmapiiri. Olen erittäin ylpeä laadukkaasta työstä, mitä täällä tehdään, sanoo Puustinen.

 

Muuramen lukio on Vuoden 2020 Liikkuva opiskelu -oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 16.12.2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle. 

 

Lue lisää tarinoita

Lupa liikkua! -kampanjaviikko 8.–12.4.

Keskisuomalaisissa korkeakouluissa järjestettävä Lupa liikkua! -kampanjaviikko nostaa opiskelupäivien aikaisen liikkumisen mahdollisuuksia aktiivisesti esille. Tapahtumaviikon toteutuksesta vastaa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektin toimijat.


Ajankohtaista