Opiskelijat taukovenyttelevät.

NTA-indeksit kuvaavat liikkumisen edistämistä ja tiivistävät toiminnan nykytilan

Nykytilan arvioinnin visuaalisia tietokantoja eli Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva opiskelu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden osalta.

Nykytilan arvioinnin osa-alueiden väittämät on ryhmitelty uudestaan neljän indeksin alle: strategia, olosuhteet, toiminta ja tuki. Jokaisen väittämän perässä on ilmoitettu, mihin indeksiin se sisältyy. Indeksejä tarkastellaan prosenttiosuuksina, eli mitä suurempi luku, sitä parempi on tilanne indeksin kuvaaman asian edistämisen suhteen.

Strategia: Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet

Strategiaindeksi kuvaa toiminnan ja sen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Se näkyy esimerkiksi kunta-, oppilaitos- tai yksikkötason kirjauksina lukuvuoden toimintasuunnitelmissa, strategioissa ja opetussuunnitelmissa. Oppilaitoksen johdon sitoutuminen vahvistaa toimintaa ja tuo sille jatkuvuutta. Opiskelijat voivat suorittaa osana opintojaan esimerkiksi valinnaisia liikuntakursseja. Opiskelu- ja työergonomia on sisällytetty osaksi opintoja.

Olosuhteet: Aktiivisuutta edistävät tilat, ympäristöt ja välineet

Oppilaitosten sisä- ja ulkotilat, välineet sekä lähiympäristö luovat puitteet päivittäiselle liikkumiselle. Opetustiloja muokataan liikkumista tukeviksi ja erilaisia tiloja hyödynnetään opetuksessa. Opetustiloissa on esimerkiksi seisomapöytiä tai niihin on järjestetty vaihtoehtoisia istumisen tapoja. Liikuntatilat ovat vapaasti käytettävissä opiskelupäivän aikana. Polkupyörien ja kypärien toimivat säilytysratkaisut sekä mahdollisuus suihkussa käymiseen tukevat liikkumista opiskelumatkoilla.

Toiminta: Aktiivisuutta edistävä toiminta

Aktiivisuutta edistävässä toiminnassa keskeisenä on päivittäinen liikkuminen sekä paikallaanolon vähentäminen. Toiminnallisuus oppitunneilla sekä opiskelupäivän aikaisilla tauoilla lisää päivittäistä aktiivisuutta. Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa esimerkiksi toimimalla vertaisliikuttajina. Opiskelijoille on tarjolla yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen liittyen. Liikkumista hyödynnetään ryhmäytymisessä sekä yhteisöllisyyden edistämisessä järjestämällä esimerkiksi yhteisiä tapahtumia. Henkilökunnan hyvinvoinnin ja liikkumisen tukeminen on osa toimintaa.

Tuki: Aktiivisuutta tukeva yhteistyö

Monialainen yhteistyö mahdollistaa opiskelijoiden päivittäisen liikkumisen. Oppilaitoksissa on tiimi, joka organisoi Liikkuva opiskelu -toimintaa. Henkilökunnan yhteinen keskustelu luo pohjaa opiskelupäivän aikaiselle liikkumiselle ja sen mahdollistamiselle. Henkilökunnalle järjestetyt koulutukset vahvistavat heidän osaamistaan opiskelijoiden liikkumisen tukijoina. Opiskeluhuolto tai opiskeluterveydenhuolto on mukana liikkumisen edistämisessä. Mahdollisia yhteistyötahoja on paljon: oppilaitoksen eri yksiköt, muut oppilaitokset sekä esimerkiksi erilaiset järjestöt.

Indeksien hyödyntäminen

Indeksien avulla päästään tavoitteellisemmin kiinni toiminnan edistämisen tekijöihin eri tasoilla. Indeksit tiivistävät liikkumisen edistämisen neljään lukuun ja niitä voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen tukena, esimerkiksi oppilaitoksen toiminta- ja hyvinvointisuunnitelmissa. Indeksien avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kehittämiskohteita valittaessa kannattaa ”purkaa” indeksi konkreettisiksi asioiksi ja tehdä valinnat niiden perusteella. Toiminnan kehitystä voi seurata vuositasolla pyytämällä oppilaitos- tai kuntakohtaiset koosteet Liikkuva opiskelu -ohjelman seurantatiimiltä.

  • 75,1–100 % Hyvä tilanne
  • 50,1–75 % Jonkin verran kehitettävää
  • 25,1–50,0 % Paljon kehitettävää
  • 0,0–25,0 % Hyvin paljon kehitettävää

Linkki: liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi

 

Kirjoittajat:
Katja Rajala, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katariina Kämppi, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toimituskunta:
Hanna Vehviläinen, viestinnän asiantuntija, Liikkuva opiskelu -ohjelma
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Merita Bruun, viestintäpäällikkö, Liikkuva opiskelu -ohjelma
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Uusimmat artikkelit

Liikkuminen osaksi oppituntia

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Jamk Arena kirjoituksessa keskitytään muiden oppiaineiden…


Artikkelit,Blogi