Temppurata ja high five

VAAOssa liikkuminen on luonteva osa opiskeluja

Valkeakosken ammattiopisto VAAO on kehittänyt Liikkuva opiskelu -toimintaa vuodesta 2017 asti. Toimintaa koordinoivat VAAOn kolme koordinaattoria ja Liikkuva VAAO -työryhmä. Työryhmän tehtävänä ollut luoda tiedollista pohjaa toiminnalle ja varmistaa rakenteet, joissa Liikkuva opiskelu -toimintaa on mahdollista hyödyntää.  

Aktiivisten opettajien kanssa on kokeiltu rohkeasti erilaisia toimintamalleja. Oppilaitoksessa on panostettu henkilöstön osaamiseen ja tietoisuuteen fyysisen aktiivisuuden hyödyistä opiskelu- ja työkyvylle.

– Liikkuva opiskelu on koko talon yhteinen juttu. Teemme arjessa pieniä tekoja, joista olemme ylpeitä. Ei tarvita järkyttäviä määriä rahaa tai aikaa. Opettajat ovat sisäistäneet ajatuksen muun muassa oppituntien tauottamisesta. Liikuntasalin ja kuntosalin ovet ovat auki ja on luotu mahdollisuudet liikkumiseen, kertoo Liikkuva VAAO koordinaattori Katariina Autio.

Toiminnassa on huomioitu laaja-alaisesti hyvinvointiin liittyvät asiat ja toiminta tukee työkykyä, liikunnallisuutta ja yhteisöllisyyttä opiskelupäivän aikana niin opiskelussa kuin tauoilla. Myös erityistä tukea tarvitsevat on huomioitu tarjoamalla yksilöllistä tukea ja matalan kynnyksen toimintaa.

Lähihoitajat mittaavat verenpainetta, metallialan opiskelijat tekevät kuntosalille painoja

Opiskelijat osallistuvat toimintaan monipuolisesti ja heidän osaamistaan hyödynnetään muun muassa liikuntapaikkojen rakentamisessa, välineiden tekemisessä, tilojen suunnittelussa ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Opiskelijakuntatoiminnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja opiskelijoista on perustettu hyvinvointitutor-ryhmä.

 

Katariina Autio

 

– Esimerkiksi tapahtumissa kosmetologiopiskelijat ovat olleet tekemässä käsihoitoja, lähihoitajat mittaamassa verenpainetta, metallialan opiskelijat ovat tehneet kuntosalille painoja. Yritämme hyödyntää ammatillisen koulutuksen osaamista Liikkuva opiskelu -toiminnassa, Autio kertoo.

Aution mielestä liikkumisen lisääminen ei ole vain fyysisen aktiivisuuden edistämistä vaan paljon enemmän.

– Se on yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden osallisuutta ja mukavaa yhdessä tekemistä, mikä sitoo porukan yhteen. Opiskelijat viihtyvät opinnoissa paremmin. Opettaja näyttäytyy erilaisena hauskoissa tuokioissa ja on helpommin lähestyttävä, kuin jos hän vain seisoo luokan edessä ja luennoi.

VAAO tekee toimintaansa tunnetuksi monipuolisin viestintäkanavin, sekä on ollut aktiivinen viestijä ja toiminnan kehittäjä myös valtakunnallisesti.

– Hienoa, että meillä on aktiivista ja innokasta henkilöstöä, jotka ovat lähteneet mukaan toimintaan. Opiskelijat ovat hankkeen keskiössä ja heidän äänensä kuuluu vahvasti kaikessa toiminnassa. Meillä on ollut johdon vahva tuki alusta asti ja heiltä on saatu lupa kehittää ja myös epäonnistua, summaa Autio Liikkuva VAAO -toimintaa.

 

VAAO on Vuoden 2020 Liikkuva opiskelu -oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 16.12.2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle.

Lue lisää tarinoita

Lupa liikkua! -kampanjaviikko 8.–12.4.

Keskisuomalaisissa korkeakouluissa järjestettävä Lupa liikkua! -kampanjaviikko nostaa opiskelupäivien aikaisen liikkumisen mahdollisuuksia aktiivisesti esille. Tapahtumaviikon toteutuksesta vastaa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektin toimijat.


Ajankohtaista