Amiskoutsi kuntosalilla.

Amiskoutsi antaa onnistumisen kokemuksia liikunnasta

Kun nuorten ruutuaika lisääntyy ja vastuu liikkumisesta jää yhä enemmän heille itselleen, nuorten on erityisen tärkeää saada onnistumisia ja hauskoja kokemuksia liikkumisen yhteydessä. Liikkuvana ammattiin -hankkeen kautta syntyneessä amiskoutsitoiminnassa pyritään ennen kaikkea vähän liikkuvien nuorten tukemiseen, ohjaamiseen ja aktivointiin.

OSAOn amiskoutsi Janne Mäntynenä tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa heidän hyvinvointiinsa sekä työssäjaksamiseen kaikissa OSAOn koulutusyksiköissä. Liikuntaneuvonnan teemoina ovat yhdessä liikkuminen, ravitsemus, palautuminen ja kuntosaliopastukset. Laajempaankin liikuntaneuvontaan on mahdollisuus, ja amiskoutsin kautta opiskelija voi myös tutustua uusiin urheilulajeihin.

Idea amiskoutsitoiminnasta lähti liikkeelle, kun Liikkuvana ammattiin -hankkeessa selvitettiin heti ensimmäisen hankevuoden aikana opiskelijoiden tarvetta liikuntaneuvonnalle. Sitä testattiin ohjaamalla halukkaat opiskelijat kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaneuvontaan, mutta siten ei tavoitettu kuin muutamia opiskelijoita. Niinpä päätettiin kokeilla koulutusyksiköissä kiertelevää “amiskoutsia”, joka tuo palvelun lähelle nuoria.

– Toiminta alkoi helmikuussa 2019 ja jatkuu edelleen. Isossa organisaatiossa, jossa on noin 8500 opiskelijaa, suurin työ oli tehdä toimintaa näkyväksi. Kovan markkinoinnin jälkeen opiskelijat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan, ja palaute on ollut pelkästään positiivista. Kevään jälkeen yli puolet opiskelijoista tiesivät amiskoutsin, ja esimerkiksi henkilökohtaisia ohjauksia kertyi koronakevään aikana yhteensä 79, Mäntynenä kertoo.

Amiskoutsiin opiskelija voi ottaa yhteyttä itse tai koulun henkilökunnan tai vaikkapa huoltajan avustuksella. Liikuntaneuvonnassa kartoitetaan ensin opiskelijan tilanne: esimerkiksi vähän liikkuvan nuoren kanssa keskustellaan hänen arkensa sisällöstä, motivaatiosta ja mielenkiinnon kohteista. Opiskelijan kanssa myös pohditaan, millaisia fyysisiä vaatimuksia hänen opiskelualallansa on ja miten niihin voisi vastata. Tarvittaessa amiskoutsi lähtee opiskelijan mukaan liikkumaan ja ohjaamaan. Tavoitteena on antaa liikkumisesta onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat opiskelijan pystyvyyden tunnetta ja auttavat pääsemään lähemmäs asetettuja liikuntatavoitteita.

– Hankkeessa on huomattu, että suurin osa opiskelijoista motivoituu liikkumisesta enemmän, kun amiskoutsi on mukana kaverina ja tsempparina. Lisäksi järjestämme yhdessä liikuntatutoreiden ja opiskelijahuollon kanssa aktiivisuutta lisääviä tempauksia ja tapahtumia. Muu aika sitten hyödynnetään luokkavierailuilla, joissa lisätään tietoutta liikkumisen merkityksestä, motivaatiosta ja opettajien mahdollisuuksista aktivoida opiskelijoita oppitunneilla, Mäntynenä kertoo.

– Tässä työssä ehdottomasti parasta on opiskelijoiden kohtaaminen ja heidän kanssaan yhdessä tekeminen. Myös yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisää selkeästi yhteisöllisyyttä OSAOlla, joten on mahtavaa olla rakentamassa me-henkeä. Kaikki lähteekin siitä, että koko organisaatio on sitoutunut tähän toimintaan. On myös olennaista, että toimintaa tehdään yhteistyönä opiskelijaterveydenhuollon, opiskelijahuollon ja Oulun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Tällainen monialainen yhteistyökuvio takaa sen, että käännämme jokaisen kiven ja pystymme porukalla havainnoimaan ja reagoimaan asioihin monesta eri näkökulmasta, Mäntynenä päättää.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Janne Mäntynenä
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: OSAOn amiskoutsi ja liikuntaneuvoja
  • Sähköposti: janne.mantynena@osao.fi
  • Puhelinnumero: 040 660 5360

Katso uusimmat ideamme