Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Reumanuoret liikkumaan -hankkeen videot ja materiaalit

Reumanuoret liikkumaan -hankkeen materiaalien tarkoituksena on tukea reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua itselleen mielekkäällä tavalla. Lapsia ja nuoria pyritään innostamaan liikkumaan ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja sairaudesta tai liikuntarajoitteesta huolimatta. Hankkeessa tarjotaan myös vinkkejä eri lajien soveltamiseen.

Videopankki

Reumanuoret liikkumaan -hankkeessa on tehty videosarja liikuntalajien soveltamismahdollisuuksista. Lyhyiden videoiden tarkoituksena on innostaa ja rohkaista kokeilemaan uusia tapoja liikkua sekä auttaa soveltamaan jo tuttuja lajeja sairauden edellyttämällä tavalla. Videoilla halutaan muistuttaa, että lajia kuin lajia voi soveltaa ja jokainen saa liikkua omalla tyylillään. Videoita voivat hyödyntää niin lapset, nuoret, perheet kuin ammattilaisetkin. Videoista hyötyvät esimerkiksi liikunnanohjaajat, valmentajat ja opettajat, jotka toimivat reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien tai oireilevien lasten ja nuorten parissa.

Hankkeessa toivotaan myös palautetta videoista, niin lapsilta ja nuorilta itseltään kuin ammattilaisiltakin. Pääset palautelomakkeelle suoraan tästä.

Katso videot YouTubesta!

Oheismateriaali

Hankkeessa on lisäksi koottu tiivis oheismateriaali, jossa on perustiedot siitä, millainen sairaus reuma on, miten sairaus vaikuttaa liikuntaan ja millaisin keinoin nuori pääsisi mukaan liikkumaan muiden mukana – oireista tai liikuntarajoitteista huolimatta – esimerkiksi koulussa ja harrastuksissa. Materiaalin ideana on, että nuori voi antaa sen esimerkiksi omalle liikunnanopettajalleen tai valmentajalleen. Ymmärrys näkymättömän sairauden luonteesta voi auttaa aikuista nuoren huomioimisessa liikuntatilanteissa sekä sopivien sovellustapojen ideoinnissa.

Voit ladata oheismateriaalin alta.

Lue lisää hankkeesta!

Reumanuoret liikkumaan on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen Reumaliiton koordinoima hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Uusimmat ideamme