Opiskelijat taukojumppaamassa.

Taukoliikuntavideoiden tekeminen aktivoi ja opettaa

Laukaan lukion ensimmäisen vuosikurssin pakollisella tieto- ja viestintätekniikan kurssilla yhdistyvät aktiivisuus ja tietotekniset taidot, kun opiskelijat tekevät kurssityönä taukoliikuntavideoita. Valmiita videoita hyödynnetään oppituntien tauottamisessa.

Kurssi järjestetään niin, että opiskelijat ovat läsnä vähän yli puolella kurssin tuntimäärästä. Puuttuva tuntimäärä korvataan pienemmällä lisätyöllä. Aiemmin kurssityönä tehdyt PowerPoint-esitykset koettiin jokseenkin hyödyttömiksi, joten tilalle keksittiin taukoliikuntavideoiden tekeminen pienryhmissä.

– Videoiden tekemisessä tavoitteena on ollut opettaa tietoteknisiä taitoja, kuten PowerPoint-esityksen tekoa, äänen lisäämistä esitykseen, videointia ja tekijänoikeuksiin tutustumista. Lisäksi tavoitteena on ollut osaltaan tutustuttaa ykköset lukiomme Liikkuva lukio -hankkeeseen ja etenkin tuntien tauottamiskulttuuriin. Lisäksi piilotavoitteena on yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen lisääminen lukiossamme, kertoo lehtori Minttu Isoaho.

Noin kolmesta opiskelijasta koostuvat ryhmät saavat taukoliikuntavideonsa tehtyä keskimäärin kahden oppitunnin aikana. Jotkut ryhmät haluavat panostaa tuotokseensa enemmän ja käyttävätkin siihen myös enemmän aikaa.

– Osa opiskelijoista paneutuu miettimään tarkasti sisältöä ja sitä, kuinka video saadaan innostavaksi ja aikaa kestäväksi. Keskittyminen ja työn jälki on ollut valtaosin huolellista, Isoaho iloitsee.

Valmiit videot on julkaistu Laukaan lukion opettajille suunnatulla suljetulla Peda.net-sivustolla, ja lisäksi videot ovat yksityisellä Youtube-kanavalla.

– Olen koonnut kanavan videot linkkeinä taukoliikuntakalenteriin niin, että parillisille ja parittomille on omat videonsa. Kalenterissa on jokaista oppituntia kohden yksi video. Näin videoiden käyttö on tehty helpoksi opettajille, eikä samaa videota esitetä useaa kertaa saman päivän aikana, Isoaho kertoo.

Palaute videoista on ollut positiivista.

– Opiskelijat ovat lähteneet kaikkiin taukoliikuntajumppiin oppitunneilla hyvin mukaan ja kehuneet toistensa videoita. Lisäksi opiskelijat hieman odottavat, milloin heidän videonsa tulee esiin, Isoaho hymyilee.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Lehtori Minttu Isoaho
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Laukaan lukio
  • Sähköposti: minttu.isoaho@laukaa.fi

Uusimmat ideamme

Rakentakaa oma vuosikello

Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Hyvinvoinnin edistäminen Istumisen tauottaminen Toiminnan organisointi