Opiskelijat pelaavat.

Tukea kotoutumiseen toiminnallisin ja liikunnallisin Kepeli-harjoittein

Kepeli -hankkeessa koottiin ja kehitettiin yli 100 toiminnallista harjoitetta, joista noin puolet myös liikunnallistettiin. Kepeli-harjoitteissa hyödynnetään esimerkiksi psykomotoriikkaa, tarinallisuutta ja draamallisuutta. Yhteistyössä Sporttia kaikille -hankkeen kanssa Kepeli-harjoitteisiin kehitettiin variaatioita, jotka liikuttavat kehoa ja nostattavat hienkin pintaan.

Kepeli-harjoitteita voi käyttää esimerkiksi suomen kielen oppimisen, itsetuntemuksen lisäämisen, yhteiskuntaan tutustumisen ja ryhmätyötaitojen vahvistamisen tukena. Ne soveltuvat myös eritaustaisten ryhmien kohtauttamiseen. Erityyppiset harjoitteet löytyvät hankkeen etusivulta teemoittain (liikunnalliset variaatiot ovat yksittäisten harjoitekuvausten lopussa). Tervetuloa hyödyntämään myös Kepelin videotutoriaaleja ja ohjaajan oppaita!

Kepeli – Kotoutumista kehollisin ja pelillisin menetelmin -hanke toteutettiin Amifin rahoituksella vuosina 2016-18. Sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja pääasiallisia yhteistyökumppeita olivat Kisakeskus, Pro-tukipiste ja African Care.

http://kepeli.metropolia.fi

    Yhteystiedot
  • Nimi: Mai Salmenkangas
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Sähköposti: mai.salmenkangas@metropolia.fi

Uusimmat ideat

Rakentakaa oma vuosikello

Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Hyvinvoinnin edistäminen Istumisen tauottaminen Toiminnan organisointi