Valmis liikkumisen tuntisuunnitelma esitysmateriaaleineen

7–17-vuotiaiden liikkumissuosituksen sekä liikkumisen merkitysten ja vaikutusten käsittelemiseksi on julkaistu valmis tuntisuunnitelma toiselle asteelle. Tuntisuunnitelma tukee sekä lukion TE1 terveys voimavarana -moduulin tavoitteita, että ammatillisen perustutkinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta. Tuntisuunnitelman käyttöön on laadittu valmis esitysmateriaali, johon on nivottu muun muassa animaatiovideo liikkumissuosituksesta, liikkumisen verkkokysely, viikkopäiväkirja ja suunnitelmalomake.

Uusi liikkumisen verkkokysely auttaa vastaajaa arvioimaan liikkumistaan ja antaa palautetta siitä, miten tottumukset vastaavat 7–17-vuotiaiden liikkumissuositusta. Verkkosovellus luo yhteenvedon viikon aikana kertyneestä liikkumisesta ja unesta sekä tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin. Anonyyminä täytettävän ja mobiililaitteille optimoidun sovelluksen täyttämisen avuksi on laadittu viikkopäiväkirja liikkumisen ja unen seurantaan sekä suunnitelmalomake liikkumis- ja unitottumusten muuttamisen tueksi.

Kuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

    Yhteystiedot
  • Nimi: Teea Mäkinen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Smart Moves -hanke / UKK-instituutti
  • Sähköposti: teea.makinen@ukkinstituutti.fi
  • Puhelinnumero: (050) 352-9900
  • Www-sivu: https://smartmoves.fi/

Katso uusimmat ideamme!