Yli 80 prosenttia lukiolaisista toivoo, että lukion olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi ja että heillä olisi mahdollisuus käyttää liikuntatiloja opiskelupäivän aikana.

Mitä Liikkuva opiskelu -toiminta voi olla?

  • Liikkumista tukevat olosuhteet (esim. liikuntatilojen vapaampi käyttö)
  • Opiskelijoiden vertaisliikuttaminen (esim. liikuntatutorointi)
  • Liikkumiseen kannustavat välitunnit
  • Istumisen tauottaminen oppitunneilla
  • Toiminnallinen opetus
  • Aktiiviset opiskelumatkat

Miten alkuun?

Katso videolta esimerkkejä kuinka Liikkuva opiskelu -toimintaa on toteutettu Tammerkosken lukiossa.