Opiskelijat tauottavat istumista esimerkiksi seisomapöytien ja jumppapallojen avulla. 

Olisiko aika opiskelukykyjohtamiselle?

Liikkuva opiskelu -ohjelma on kaikille toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille avoin ja maksuton ohjelma, joka auttaa oppilaitoksia lisäämään opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä.

Tuoreiden Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 61 % lukiolaistytöistä ja 56 % ammattiin opiskelevista tytöistä on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Lukiolaistytöistä 21 % ja ammattiin opiskelevista 17 % koki, ettei ollut saanut mielialaansa tarvitsemaansa apua koulun aikuisilta.

Vaikutusmahdollisuutensa koulussa koki hyviksi noin joka kymmenes lukiolainen (11%) ja noin joka neljäs (26%) ammattiin opiskeleva. Tytöt kokivat vaikutusmahdollisuutensa vähäisemmiksi kuin pojat.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja opintojen sujuvuuteen. Opiskelukykymallin mukaan opiskelijoiden opiskelukykyä voidaan edistää vaikuttamalla opiskelijan voimavaroihin, opiskelutaitoihin, opetukseen ja opiskeluympäristöön.

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi mahdollisuus opiskelukyvyn tukemiseen. Liikunnallisella toimintakulttuurilla voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä, tarjota opiskelijoille mielekästä tekemistä, lisätä kohtaamista ja vuorovaikutusta, tukea opiskelijoiden jaksamista sekä edistää oppimista ja opintojen sujuvuutta.

Viime vuosina työkykyjohtamisen merkitys on ymmärretty monissa työpaikoissa. Työkyky nähdään laaja-alaisesti ja työkyvyn edistäminen osana työpaikkojen päivittäistä arkea ja johtamista.

Mitä jos peilataan työkykyjohtamista opiskelijoiden tukemiseen? Miltä kuulostaa, jos vaihdetaan Työterveyslaitoksen työkykyjohtamisen määritelmään opiskelijat ja opiskelukyky?

Opiskelukykyjohtaminen on suunnitellusti toteutettuja ja seurattuja toimia opiskelijoiden opiskelukyvyn, terveyden ja opiskeluturvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä opiskeluissa jatkamisen tukemiseksi. Opiskelukykyjohtaminen on osa päivittäistä johtamista ja on osa oppilaitoksen strategiaa, visioita ja arvoja. Opiskelukykyjohtaminen on yhteistyötä monien eri tahojen, kuten opiskeluhuollon kanssa.

Mitä ajatuksia herää? Miten opiskelukyvyn edistämistä johdetaan oppilaitoksessanne? Miten se näkyy esimerkiksi osana laatutyötä, opetusta ja tukipalveluja? Miten sinä itse autat ja tuet opiskelijoita?

 

Kirjoittaja

Lue lisää tarinoita

Liikkuminen osaksi oppituntia

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Jamk Arena kirjoituksessa keskitytään muiden oppiaineiden…


Artikkelit,Blogi

Lupa liikkua! -kampanjaviikko 8.–12.4.

Keskisuomalaisissa korkeakouluissa järjestettävä Lupa liikkua! -kampanjaviikko nostaa opiskelupäivien aikaisen liikkumisen mahdollisuuksia aktiivisesti esille. Tapahtumaviikon toteutuksesta vastaa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektin toimijat.


Ajankohtaista