Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Forskningssammandrag

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Läs här

 

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi suomeksi.

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä.

Lue tästä

Les mer

Kort för pausgymnastik

Skriv ut kort med tips för pausgymnastik. Korten finns på tre olika språk: svenska, finska och engelska.

Utbud för olika målgrupper

Liikkuva opiskelu on tuottanut palvelut kohderyhmille -sivuston, mistä voi hakea eri ammattiryhmille suunnattuja palveluja opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi.