Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Forskningssammandrag

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Läs här

 

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi suomeksi.

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä.

Lue tästä

Les mer