Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Mer motion som stöd för yrkesstudierna

Material på svenska

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Lue tästä

Les mer