Bättre trivsel och lärande

Bättre trivsel och lärande

Bättre trivsel och lärande – Personalens erfarenheter av att främja fysisk aktivitet i läroanstalter på andra stadiet.

Läs här

Lisää viihtyvyyttä ja oppimista – henkilöstön kokemuksia liikkumisen edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa

Lue tästä

Les mer