Toisen asteen oppilaitosten henkilöstö kokee opiskelupäivän aktivoinnin tarpeelliseksi

Liikkuva opiskelu -toiminnalla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä liikkumista ja opiskelukykyä tukevaksi. Toisen asteen oppilaitosten henkilöstö suhtautuu liikkumisen edistämiseen myönteisesti ja kokee opiskelupäivän aktivoinnin sekä istumisen määrän vähentämisen opetuksessa tarpeelliseksi. Kolme neljästä on huolissaan opiskelijoiden nykyisestä opiskelukyvystä ja ammatillisissa oppilaitoksissa myös tulevasta työkyvystä. Tietoisuus ja kokemukset Liikkuva opiskelu -toiminnasta jäävät heikommalle tasolle ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa. Suurimpana esteenä toiminnalle koetaan koronan aiheuttamat poikkeusjärjestelyt. Henkilöstö arvioi oman työkykynsä paremmaksi työn ruumiillisten kuin henkisten vaatimusten kannalta. Yli puolet vastaajista kokee Liikkuva opiskelu -toiminnan edistävän henkilöstön hyvinvointia.

Stadin AO rakensi oman crossfit-salin

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vallilan toimipaikassa on pistetty tuulemaan. Noin neljäntuhannen opiskelijan kampukselle on rakennettu opiskelijavoimin oma crossfit-sali, joka tarjoaa paljon oppia, hyötyä, iloa ja riemua.

Hyvinvointia läheisistä ihmissuhteista ja liikkumisesta

Toisen asteen opiskelijoiden mukaan omaan hyvinvointiin vaikuttavat erityisesti läheiset ihmissuhteet ja liikunta. Tämä nousee esille Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksesta, johon haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista. 

Taukojumppa piristää opiskelupäivää

Toisen asteen opiskelijoilla on myönteisiä kokemuksia opiskelupäivän aikaisesta liikkumisesta. Tämä selviää Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksesta, johon haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista.

Liikunnasta vireyttä, energiaa ja vastapainoa opiskelulle

Toisen asteen opiskelijat kokevat liikkumisen tukevan psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista opinnoissa. Tämä käy ilmi Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksesta, johon haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista.

VAAOssa liikkuminen on luonteva osa opiskeluja

Valkeakosken ammattiopisto VAAO on kehittänyt Liikkuva opiskelu -toimintaa vuodesta 2017 asti. Toimintaa koordinoivat VAAOn kolme koordinaattoria ja Liikkuva VAAO -työryhmä. Työryhmän tehtävänä ollut luoda tiedollista pohjaa toiminnalle ja varmistaa rakenteet, joissa Liikkuva opiskelu -toimintaa on mahdollista hyödyntää.  

Muuramen lukiossa panostetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Muuramen lukion Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoidaan laaja-alaisesti, moniammatillisesti ja opiskelijaedustus huomioiden. Toiminta on integroitu osaksi oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin tavoitteen asettelua, kirjattu työsuunnitelmiin ja opinto-oppaaseen sekä integroituu kuntatason hyvinvointistrategiaan. Näiden lisäksi keskeiset asiat Liikkuvasta opiskelusta on kirjattu LOPSiin.