LO opiskelijakysely

Let’s Move It -vinkit istumisen vähentämiseen

Keräämme yhteen entisen Let's Move It -verkkosivuston materiaaleja. Tässä tekstissä annamme askelmerkkejä oppilaitoskulttuurin muuttamiseen, työkalupakin ja pikaoppaan oppituntien aktivointiin sekä käytännön ohjeita aktiivisiin taukoihin.

Johdon sitouttaminen on kaiken A ja O

Opettajat kaipaavat vertaistuen lisäksi johdon tukea. Siksi on tärkeää keskustella aktiivisuuden lisäämisestä johdon kanssa. Voit nostaa esiin esimerkiksi syitä sille, miksi aktiivinen toimintakulttuuri tukee opiskelukykyä ja opintojen sujumista. Johto puolestaan voi osoittaa tukensa mahdollistamalla kick-offien ja työpajojen pitämisen työajalla ja käyttämällä itse aktivoivia keinoja henkilöstökokouksissa.

Puhukaa istumisesta ja keskustelkaa aktiivisuuden hyödyistä

Aluksi on hyödyllistä pohtia tärkeitä syitä toimia. Voit viritellä keskustelua istumisen vähentämisen hyötyjä kuvaavilla seurauskorteilla. Printtaa seurauskortit, aseta ne pöydälle ja pyydä työyhteisön jäseniä valitsemaan korteista heille itselleen tärkeä syy vähentää nuorten istumista. Näin jokainen pääsee kertomaan omat syynsä, palauttamaan mieleen istumisen vähentämisen lukuisat hyödyt ja niistä voidaan keskustella yhdessä.

Käykää läpi aktivointikeinoja ja huomatkaa, kuinka paljon teette jo

Istumisen vähentäminen on muutakin kuin taukojumppaa. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella keinojen runsaudesta. Kukin opettaja voi valita itselleen sopivan keinon. Olemme koonneet työkalupakkiin erilaiset keinot luokkahuoneen aktivoinnin toteuttamiseen. Opettajat voivat ryhmässä tutustua työkalupakin sisältöön valmiiden Learning Cafe -rastiemme avulla – tämä aktiviteetti on saanut suosiota opettajien keskuudessa! Printtaa rastit seinille, kiertäkää rastit pienryhmissä ja keskustelkaa rasteilla olevista kysymyksistä. Näin keinot tulevat tutuiksi ja innostus kokeilemiseen kasvaa!

Miettikää, mitä voisitte kokeilla seuraavaksi – yhteinen suunnitelma tuo varmuutta

Kick off -tilaisuuden lopuksi kannattaa laatia oma suunnitelma, mitä keinoja kukin lähtee kokeilemaan opetuksessaan. Suunnitelman tekeminen edistää tutkitusti tavoitteen toteutumista, ja siksi sen tekeminen kannattaa. Opettajat ovat havainneet vertaisryhmässä suunnittelun auttavan kokeilun toteutumisessa. Ole kiinnostunut muiden suunnitelmista ja anna niistä positiivista palautetta.

Onnistumisten ja haasteiden purkaminen vahvistaa jatkuvuutta

Muutama viikko kick off -tilaisuuden jälkeen kannattaa kokoontua ryhmänä uudelleen. Keskustelkaa pienryhmissä ja koko porukan kesken aktivoinnin onnistumisista. Tuliko kokeiltua niitä keinoja, joita suunnitteli kokeilevansa? Miten opiskelijat suhtautuivat istumisen vähentämiseen? Mitä hyvää kokeilu toi sinulle tai opiskelijoille? Millaisia haasteita kenties kohtasitte? Valmiin diapohjan keskustelun tueksi löydät alta.

Entä miten pitää yllä aktiivisuutta jatkossa?

Ota käyttöön alta löytyvä valmis Vuosikello-pohja suunnitelman toteuttamiseksi koko työporukan voimin!

Yksi lukuisista keinoista oppituntien aktivointiin on aktiivisuusbreikki. Printtaa alta julisteet oppituntien aktivoinnin tueksi. Julisteissa kiinnitetään huomio breikkien hyötyihin: voiman, virkeyden, rentouden ja liikkuvuuden lisäämiseen – breikkejä ei tehdä niiden itsensä vuoksi vaan niistä saatavien hyötyjen! Breikit ovat myös löydettävissä YouTubesta.

Katso uusimmat ideamme!