Liikkuva opiskelu -esite

Tiedetorstai – tutkimuksesta käytäntöön

Julkaisimme viime syksyn aikana joka torstai sosiaalisen median kanavissamme Tiedetorstai-postauksen, jossa jaoimme tutkimustietoa liikkumisesta ja hyvinvoinnista sekä konkreettisen esimerkin liikkumisen edistämiseen. Tähän juttuun on koottuna kaikki tiedenostot sekä liikuntaa edistävät askeleet. Miten teidän oppilaitoksessanne voitaisiin hyödyntää tutkimustuloksia käytännön arjessa?

1. Kestävyyskunnon ennustelaskuri

Hyvä kestävyyskunto on merkittävä osa fyysistä toimintakykyä ja se auttaa jaksamaan työssä sekä edistää työkuormituksesta palautumista.

Työkyky muodostuu yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Työkyvyn perustana ovat terveys ja toimintakyky. Lue lisää kestävyyskunnosta ja työkyvystä sivuiltamme.

Ota käyttöön ennustelaskuri

2. Palautuminen

Opiskelijoiden ja henkilöstön palautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota. 83 % toisen asteen oppilaitosten henkilöstöstä on sitä mieltä, että palautumisen huomioiminen opetustilanteessa on tärkeää.

Rentoutusäänitteet vievät opiskelijat pois tietokoneen ääreltä ja auttavat rentoutumaan ja rauhoittumaan. Äänitteiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, ja ne ovat myös elämyksellisiä ja hämmästyttäviä.

Rentoutusäänitteitä voi hyödyntää esimerkiksi opetuksen tauoilla tai oppilaiden omalla vapaa-ajalla. Äänitteet sopivat erinomaisesti myös etäopiskeluun ja opetushenkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseen.

Rentoutusäänitteet

3. Liikkumisen sisällyttäminen opiskelupäiviin

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumista lisäämällä voidaan vahvistaa opiskelu- ja työkykyä. 89 % toisen asteen oppilaitosten henkilöstöstä on sitä mieltä, että opiskelupäivän aktivointi on tarpeellista.

TOP-vinkit kokoavat yhteen ideoita toiminnalliseen opetukseen sekä istumisen tauottamiseen. Vinkit ovat sovellettavissa jokaiseen oppiaineeseen toisella asteella.

TOP-vinkit

4. Opiskelijat haluaisivat liikkua nykyistä enemmän

Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä liikkumisesta ja sen lisäämisestä opiskelupäivään.

Kyselytutkimuksen mukaan opiskelijoiden suhtautuminen liikuntaan ja liikkumiseen oli yleisesti myönteinen, ja 75 prosenttia opiskelijoista haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista yli puolet koki, että liikunta tukee opiskelua ja kaksi kolmesta koki, että liikunta on välttämätöntä kunnossa pysymisen kannalta.

Oppilaitoksen liikettä lisäävät toimenpiteet tavoittavat opiskelijat tasapuolisesti. Ottakaa käyttöön vaikkapa Smart Movesin vuoden joulukalenteri. Sen avulla lisäätte kätevästi liikettä jokaiseen päivään.

Smart Movesin joulukalenteri

5. Liikunta- ja hyvinvointineuvonta

Liikkuva opiskelu -hankkeissa tehdystä selvityksestä käy ilmi, että liikunta- ja hyvinvointineuvonta oppilaitoksen tiloissa koettiin toimivaksi, mutta myös kokemukset etäneuvonnasta olivat rohkaisevia.

Katso esimerkkejä neuvonnan toteuttamisesta:

Lue koko selvitys 

6. Liikunta ja yöuni

Liikunta parantaa muun muassa yöunta, sillä se helpottaa nukahtamista, pidentää syvän unen vaihetta ja vähentää unihäiriöiden määrää.

Lukiolaiset nukkuvat arkena keskimäärin 7,9 tuntia ja viikonloppuna 8,8 tuntia vuorokaudessa. Unen määrä lukiolaisilla vaikuttaa keskimäärin hyvältä, mutta suuri hajonta tuloksissa kuvaa suurta yksilöllistä vaihtelua. On huomioitavaa, että lukiolaisten unirytmi siirtyy viikonloppuisin noin kahdella tunnilla. Tämä saattaa vaikuttaa opiskelijoiden vireystasoon alkuviikosta.

Katso vinkkejä hyvään uneen Unikoulutus-verkkosivustolta. Sivusto on suunnattu koulujen ja oppilaitosten ammattilaisille sekä kaikille parempaa unta kaipaaville nuorille.

Unikoulutus-verkkosivusto

7. Opiskelijoiden osallisuus

Liikkuva opiskelu -ohjelman hankekeskusteluista selviää, että opiskelijat olivat yleensä mukana Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnittelussa. Opiskelijat saivat vaikuttaa esimerkiksi liikuntavälinehankintoihin ja olivat mukana suunnittelemassa liikuntapäiviä.

Toiminnan toteuttamisessa ja järjestämisessä opiskelijoiden koettiin olevan monesti arkoja. Liikuntatutoreiden panos oli näkyvin.

Katso ideoita ryhmäytymiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Ideoita ryhmäytymiseen

Katso uusimmat ideamme!