Let's Move It -materiaalit

Let’s Move It -harjoitukset

Keräämme yhteen entisen Let's Move It -verkkosivuston materiaaleja. Tässä tekstissä esittelemme viisi liikunnan ja terveystiedon tunneille suunnattua toiminnallista keskusteluharjoitusta laajasta, kuuden oppitunnin pituisesta Let’s Move It -ohjelmasta.

Harjoitukset ovat yhteensopivia terveystiedon ja liikunnan opetussuunnitelmien kanssa. Ne soveltuvat myös käytettäväksi ryhmänohjaustunneilla.

Harjoitukset eivät ole varsinaisesti liikuntaa, vaan niiden pääasiallinen tarkoitus on herättää keskustelua ja ajatuksia. Harjoitusten avulla nuori voi laventaa käsitystään liikunnasta ja pohtia itselleen tärkeitä syitä liikkua. Lisäksi nuori oppii keinoja lisätä liikuntaa omassa arjessaan.

Löydät kuuden oppitunnin Let’s Move It -kokonaisuuden materiaaleineen Google Driven Harjoitukset-kansiosta.

1. Liikkujajana (Harjoituksen kesto 10 min.)

Harjoituksen tavoitteena on pyrkiä keskustelun avulla muuttamaan sitä, miten ihminen mieltää liikunnan tai liikkumisen. Kun nuori tunnistaa omia vahvuuksiaan liikkujana, hänen on helpompi rakentaa uusia liikuntatottumuksia.

Katso video liikkujajanasta

2. Liikunnan seurauskortit (Harjoituksen kesto 10 min.)

Tässä harjoituksessa ohjattavat pohtivat itselleen tärkeitä syitä liikkua ja kertovat niistä muille ryhmäläisille. Liikunnan hyötyjä on tehokasta käydä läpi yhdessä ryhmäläisten kanssa keskustellen. Harjoitus on toiminnallinen tapa herätellä ohjattavien liikuntamotivaatiota ja välittää tietoa liikunnan moninaisista hyödyistä.

Katso video liikunnan seurauskorteista

3. Liikuntaluulot (Harjoituksen kesto 15 min.)

Harjoituksen tavoitteena on käydä keskustelua epärealistisista kehonkuva- ja liikuntavaatimuksista, jotka nousevat esiin esimerkiksi mediassa. Harjoitus herättää nuoret suhtautumaan kriittisesti ulkonäkövaatimuksiin ja yliampuviin treenitavoitteisiin. Harjoitus on ollut erittäin pidetty!

Katso video liikuntaluuloista

4. SMART-liikuntatavoiteharjoitus (Harjoituksen kesto 45 min.)

Harjoituksessa opitaan tekemään itselle sopiva liikuntatavoite ja -suunnitelma SMART-periaatteiden pohjalta. SMART tulee sanoista saavutettava, mitattava, ajankohtainen, relevantti ja tarkka. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että SMART-periaatteita noudattelevat tavoitteet toteutuvat todennäköisemmin kuin löyhästi asetetut epätarkat tai epärealistiset tavoitteet.

Katso video SMART-tavoitteista 

5. Liikunnan esteet: Ongelmanratkaisuryhmät (Harjoituksen kesto 20 min.)

Tässä harjoituksessa nuoret tunnistavat valmiiden casetapausten avulla liikuntatavoitteen toteuttamisen esteitä ja oppivat ratkaisemaan niitä. He pääsevät pohtimaan ikään kuin asiantuntijoina jonkun toisen kohtaamaa pulmatilannetta, ja miettimään siihen apukeinoja ja ratkaisuja. Nuoret ovat pitäneet harjoituksesta erityisen paljon, ja keskustelua on syntynyt aina.

Katso video ongelmanratkaisuryhmistä

Uusimmat ideamme!